Zmiana zapisu w regulaminie

W związku z koniecznością ujednolicenia zapisu w Regulaminie i Umowie o udzielnie wsparcia, uprzejmie informujemy iż nastąpiła zmiana zapisu Regulaminu §12, ust.6.