Wyniki oceny merytorycznej jeszcze w listopadzie

W związku z dużą liczbą wniosków podlegających ocenie formalnej, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zgodnie z zapisami Regulaminu projektu podjęła decyzję o przedłużeniu oceny formalnej do 12.11.2019. Choć już dziś widzimy, że przeważająca ilość projektów zakończy ocenę formalną z pozytywnym wynikiem.

Więcej

Zmiana terminu naboru wniosków

W związku z wieloma prośbami, płynącymi od firm zainteresowanych złożeniem wniosku o przyznanie Bonu na innowacje, OPZL ogłasza przedłużenie czasu trwania Konkursu nr 2/2019.

Więcej