Koniec oceny formalnej Bonów na innowacje

Zakończyła się ocena formalna Wniosków o bon w konkursie nr 2/2019 w ramach Projektu pt. „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.

Więcej

Wyniki oceny merytorycznej jeszcze w listopadzie

W związku z dużą liczbą wniosków podlegających ocenie formalnej, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zgodnie z zapisami Regulaminu projektu podjęła decyzję o przedłużeniu oceny formalnej do 12.11.2019. Choć już dziś widzimy, że przeważająca ilość projektów zakończy ocenę formalną z pozytywnym wynikiem.

Więcej