Nowe rozdanie Bonów na innowację!

Zespół Projektu obecnie pracuje nad aktualizacją dokumentów konkursowych. OPZL jest również przed podpisaniem umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim.

Pierwszy Konkurs dla Przedsiębiorców zaplanowaliśmy wstępnie na drugą połowę listopada 2020 r., przy czym nabór potrwa około miesiąca. Termin uruchomienia Konkursu jest uzależniony od terminu podpisania Umowy, dlatego może ulec przesunięciu.

Sukces OPZL. Będziemy przyznawać kolejne Bony

Zarząd Województwa Lubuskiego rozstrzygnął konkurs w ramach RPO Lubuskie 2020, którego celem było wyłonienie instytucji otoczenia biznesu, które będą udzielały grantów w formule bonów na innowacje, na realizację usług badawczych lub doradczych dla lubuskich przedsiębiorców. – Niska innowacyjność to nasz regionalny deficyt. Dlatego samorząd województwa konsekwentnie przeznacza pieniądze na rozwój w tym obszarze. Przykładem takiego wsparcia są właśnie bony na innowacje – wyjaśnia marszałek Elżbieta Anna Polak.

Do dofinansowania został wybrany Projekt „Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń” złożony przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze. Otrzymamy na Projekt kwotę 4 999 806,42 zł dofinansowania. Nabór wniosków na Bony na innowacje planujemy uruchomić jeszcze w tym roku. Więcej na www.innowacje.opzl.pl

1000 umów w ramach RPO-Lubuskie 2020 – Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców

W piątek 29 maja, o godz. 11.00 w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze odbędzie się uroczyste podpisanie dwóch umów na realizację przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Zachodnią Izbę Przemysłowo-Handlową projektów pn. „Lubuskie Bony Wsparcia Przedsiębiorców”. Dzięki temu zostanie przekroczona symboliczna liczba 1000 umów z RPO-Lubuskie 2020. Do tej pory do lubuskich beneficjentów trafiło już ponad 3 mld zł.

Więcej

Raport: Sytuacja gospodarcza w województwie lubuskim w marcu 2020 r.

Urząd Statystyczny w Zielonej Górze sprawdził w jaki sposób rozwój epidemii wpłynął na sytuację społeczno-gospodarczą w Lubuskiem. W marcu br. odnotowano kilka negatywnych zmian, które swoje źródło mają w powszechnych obostrzeniach wprowadzanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby.

Więcej