Lista rankingowa Wniosków o Bon w konkursie 02/2019

W dniu 22.11.2019 roku zakończyła się ocena merytoryczna Wniosków o Bon złożonych w ramach konkursu nr 2/2019 ogłoszonego w dniu 19.08.2019 roku przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Poniżej przedstawiamy listę Wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Więcej

Bezpłatne warsztaty dla przyszłych innowatorów z PFR i Google

Jak pobudzić kreatywne myślenie i stworzyć od podstaw innowacyjny biznes lub projekt? Jak sprawdzić czego potrzebują przyszli klienci? Tego można się nauczyć, podczas całodniowych, bezpłatnych warsztatów „Projektanci Innowacji PFR” organizowanych przez Google i Polski Fundusz Rozwoju.

Więcej

Koniec oceny formalnej Bonów na innowacje

Zakończyła się ocena formalna Wniosków o bon w konkursie nr 2/2019 w ramach Projektu pt. „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.

Więcej

Wyniki oceny merytorycznej jeszcze w listopadzie

W związku z dużą liczbą wniosków podlegających ocenie formalnej, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zgodnie z zapisami Regulaminu projektu podjęła decyzję o przedłużeniu oceny formalnej do 12.11.2019. Choć już dziś widzimy, że przeważająca ilość projektów zakończy ocenę formalną z pozytywnym wynikiem.

Więcej