Bon na innowacje: znamy termin drugiego naboru!

bon na innowacje opzl drugi nabór 2019

W pierwszym naborze II edycji konkursu Bon na innowacje dla lubuskich przedsiębiorców otrzymaliśmy rekordową ilość 60 wniosków. Już w sierpniu ruszamy z kolejnym naborem.

Bon na innowacje – szansa dla MŚP

Projekt “Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”, realizowany przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej, skierowany jest do mikro, małych oraz średnich firm z siedzibą na terenie województwa lubuskiego. Każdy beneficjent projektu może otrzymać nawet 100 tys. zł na wdrożenie innowacji do swojego przedsiębiorstwa.

Zobacz listę rankingową I naboru konkursu

Bon można wykorzystać na pokrycie kosztów Usługi B+R, która obejmuje:

  • przeprowadzenie prac B+R (projekty badawcze tzw. małej skali),
  • wdrożenie nabytych prac B+R,
  • opracowanie lub wdrożenie nowego produktu/usługi/technologii odnoszące się bezpośrednio do dziedziny/ przedmiotu działalności produkcyjnej lub usługowej przedsiębiorstwa, w tym specjalistyczne usługi laboratoryjne, pomiarowe, diagnostyczne, certyfikacyjne, testowanie produktu, testowanie technologii,
  • uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw.

A także na pokrycie kosztów Usługi doradczej obejmującej:

  • doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania w tym m.in. optymalizacja procesów logistycznych, automatyzacja obiegu dokumentów,
  • doradztwo w zakresie procedury ochrony praw własności przemysłowej,
  • doradztwo w zakresie internacjonalizacji w tym przygotowanie strategii rozwoju działań eksportowych (przedstawienie strategii będzie jednym z podstawowych warunków udziału w konkursie w ramach Działania 1.4 Osi Priorytetowej 1 – II typ projektu Ekspansja gospodarcza MŚP),
  • doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w tym analizy marketingowe, analizy finansowo – ekonomiczne, opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o nowe technologie lub innowacyjne rozwiązania.

Drugi nabór w II edycji konkursu – terminy

Lubuscy przedsiębiorcy już niebawem będą mogli skorzystać z możliwości uzyskania dofinansowania. Termin drugiego naboru planowany jest na 19 sierpnia 2019 r. – 30 września 2019 r.

W tym okresie będzie można złożyć wniosek o Bon na innowacje.

Realizacja usług doradczych odbywać się będzie przez 4 miesiące w okresie: 25 listopada 2019 r. – 23 marca 2020 r. 

Zapraszamy do śledzenia naszych profilów społecznościowych, gdzie będziemy informować na bieżąco o terminach konkursu i kolejnych etapach: Facebook, Twitter, LinkedIn.

Wszystkie niezbędne dokumenty znajdziesz w zakładce PLIKI DO POBRANIA. Masz pytania? Dane kontaktowe znajdziesz w zakładce KONTAKT.