Firmy z bonem mają większą szanse na kolejne dofinansowania

Szykuje się do ogłoszenia kolejny konkurs na dofinansowanie zakupu maszyn, sprzętu i budowę obiektów dla lubuskich firm. To tzw. działanie 1.5.1 („Rozwój sektora MŚP – wsparcie dotacyjne”). Będzie można otrzymać nawet kilka milionów dofinansowania na kluczowe inwestycje w firmie. Specjalnym priorytetem będą potraktowane te firmy, które brały od Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej Bon na innowacje!

Otóż w kryteriach wyboru pojawi się następujący warunek:

„W ramach kryterium ocenie podlega powiązanie projektu/jego kontynuacja z przedsięwzięciami badawczymi tzw. małej skali albo projektami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej zrealizowanymi (zakończonymi  na dzień dokonania oceny merytorycznej) w ramach Działania 1.2 typ III – regionalny bon na innowacje. Weryfikacji podlega powiązanie projektu z wdrożeniem wyników prac B+R, praw do własności intelektualnej opracowanych lub zakupionych w ramach Działania 1.2 typ III (Wnioskodawca był Grantobiorcą).”

Co to znaczy w praktyce? To znaczy, że te firmy, które korzystały z Bonu na innowacje, otrzymają extra punkty (aż 5), których nie otrzymają te firmy które nie brały Bonu na innowacje, lub nie zrealizowały projektu w działaniu 1.1 RPOL.

Będzie jeszcze okazja, aby dołączyć do grona tych firm. Największy operator Bonów na innowacje w woj. lubuskim, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej ogłosi konkurs dla firm 19 sierpnia.

Więcej na www.innowacje.opzl.pl