Koniec oceny formalnej Bonów na innowacje

bon na innowacje

Zakończyła się ocena formalna Wniosków o bon w konkursie nr 2/2019 w ramach Projektu pt. „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęło 49 Wniosków o bon. Pozytywnie ocenę formalną zakończyło 45 Wniosków. Trzy zostały odrzucone z powodów formalnych, jeden Wnioskodawca wycofał się z realizacji Usługi.

Łączna wartość Usług realizowanych w ramach poprawnych formalnie Wniosków wynosi blisko 6,4 mln zł, z czego łączna wartość dofinansowania o którą ubiegają się firmy wynosi 4,16 mln zł. Przypominamy, że łączna alokacja zgodnie z treścią Ogłoszenia konkursu wynosi blisko 1,1 mln zł.

Poniżej przedstawiamy Listę Wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej, której zakończenie planujemy w dniu 22.11.2019.

Pobierz listę wniosków ocenionych pozytywnie TUTAJ