Koniec oceny formalnej

lubuskie bon na innowacje

Zakończyła się ocena formalna Wniosków o bon w konkursie nr 1/2018 w ramach Projektu pt. „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.

W odpowiedzi na konkurs wpłynęły 63 Wnioski o bon, pozytywnie ocenę formalną zakończyło 59 Wniosków. Trzy zostały odrzucone z powodów formalnych, jeden Wnioskodawca wycofał się z realizacji Usługi.

Łączna wartość Usług realizowanych w ramach poprawnych formalnie Wniosków wynosi ponad 8,3 mln zł, z czego łączna wartość dofinansowania wynosi blisko 5,6 mln zł. Przypominamy, że alokacja zgodnie z treścią Ogłoszenia konkursu wynosi 3 mln zł i może ulec zmianie. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej planuje jej zwiększenie.

Poniżej przedstawiamy Listę Wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej i skierowanych do oceny merytorycznej, której zakończenie planujemy w dniu 26.04.2019 i tego samego dnia opublikujemy listę rankingową.

Zobacz >> Listę wniosków skierowanych do oceny merytorycznej

Trzymamy kciuki za wszystkich Wnioskodawców.