Lista rankingowa Wniosków o Bon

Błędy przy wypełnianiu wniosku

W dniu 25.04.2019 roku zakończyła się ocena merytoryczna Wniosków o Bon złożonych w ramach konkursu nr 1/2018 ogłoszonego w dniu 28.12.2018 roku przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Poniżej przedstawiamy listę Wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Jest ich 37 (z 59 zakwalifikowanych do oceny merytorycznej po ocenie formalnej) o łącznej rekordowo wysokiej wartości przeszło 5 mln zł i łącznym dofinansowaniu 3 443 315,34 zł. Jest to suma większa, niż alokacja przeznaczona na konkurs, która wynosiła 3 mln zł.

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, mająca jako jeden ze swoich priorytetów rozwój innowacyjności woj. lubuskiego, podjęła decyzję o przekazaniu większych środków na wsparcie innowacji w regionie. Kwota alokacji została zwiększona o przeszło 433 tys. zł i tym samym dofinansowanie otrzymują wszystkie Wnioski ocenione pozytywnie pod względem kryteriów merytorycznych obligatoryjnych oraz te, które otrzymały powyżej 50 proc. maksymalnych do zdobycia liczby punktów podczas oceny merytorycznej fakultatywnej. Innymi słowy, dofinansowanie otrzymują wszystkie projekty, które spełniły wymagane standardy.

To dotąd największe wsparcie Bonami na innowacje w historii województwa lubuskiego.

Gratulujemy wybranym i informujemy, że w ciągu najbliższych dni będziemy się z Państwem kontaktować celem podpisania Umowy. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, macie Państwo 5 dni na podpisanie Umowy od dnia wysłania informacji o zaproszeniu na podpisanie Umowy na wskazany przez Państwa adres e-mail. Wzór Umowy można pobrać tutaj.

Wszystkie Wnioski odrzucone na etapie oceny merytorycznej, nie przeszły pozytywnie oceny merytorycznej obligatoryjnej, nie spełniając co najmniej jednego kryterium merytorycznego obligatoryjnego. O przyczynach nie spełnienia kryteriów merytorycznych obligatoryjnych będziemy informować indywidualnie Wnioskodawców za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy podane we Wniosku o bon. Po wysłaniu wiadomości elektronicznej – nie od dnia opublikowania listy rankingowej – będzie mieć Państwo 5 dni na złożenie odwołania od oceny. Proszę cierpliwie czekać więc na wiadomość, które planujemy wysyłać po 07.05.2019.

Informujemy jednocześnie, że alokacja może ulec zwiększeniu po pozytywnym dla Wnioskodawców zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej.

Kolejny – i ostatni – konkurs o Bon na innowacje planujemy ogłosić w sierpniu 2019 roku. Termin przyjmowania Wniosków planujemy zakończyć 30 września 2019. Usługi będą mogły trwać 4 miesiące i będą musiały się zakończyć najpóźniej 23 marca 2020 roku. Alokacja na konkurs nr 2 wyniesie prawdopodobnie przeszło 1,5 mln zł, co powinno pozwolić dofinansować około 17 kolejnych innowacji w woj. lubuskim.

Pobierz >> Listę rankingową konkursu Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń 2018