Lista rankingowa Wniosków o Bon w konkursie 02/2019

bon na innowacje opzl

W dniu 22.11.2019 roku zakończyła się ocena merytoryczna Wniosków o Bon złożonych w ramach konkursu nr 2/2019 ogłoszonego w dniu 19.08.2019 roku przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej. Poniżej przedstawiamy listę Wniosków rekomendowanych do dofinansowania.

Łącznie Wniosków w odpowiedzi na konkurs wpłynęło 49. Większość z nich (45) przeszło pozytywnie ocenę formalną i zostało skierowanych do oceny merytorycznej. Eksperci dokonali oceny na podstawie kryteriów wyboru wynikających z treści Regulaminu Projektu. Pozytywnie ocenę merytoryczną przeszło 28 projektów. Alokacja (tj. 980 621,62 zł) wystarczyła na sfinansowanie pierwszych 10 projektów z listy rankingowej.

W konkursie zaplanowano również dodatkową alokację, na ewentualną procedurę odwoławczą (98 062,16 zł). W przypadku jej niewykorzystania, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej podejmie decyzję o przeniesieniu jej, do alokacji podstawowej i dofinansowaniu kolejnego Wniosku o bon pochodzącego z rezerwowej listy rankingowej.

Przyczyną odrzucenia Wniosków na etapie oceny merytorycznej było nie spełnienie co najmniej jednego kryterium merytorycznego obligatoryjnego i/lub nie uzyskanie minimum 50% punktów na ocenie merytorycznej fakultatywnej. O wynikach oceny będziemy informować indywidualnie wszystkich Wnioskodawców za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adresy podane we Wniosku o bon. Po wysłaniu wiadomości elektronicznej – nie od dnia opublikowania listy rankingowej – będziecie mieć Państwo 5 dni na złożenie ewentualnego odwołania od oceny. Proszę cierpliwie czekać więc na wiadomość.

Gratulujemy wybranym i informujemy, że w ciągu najbliższych dni będziemy się z Państwem kontaktować celem podpisania Umowy. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, macie Państwo 5 dni na podpisanie Umowy od dnia wysłania informacji o zaproszeniu na podpisanie Umowy na wskazany przez Państwa adres e-mail. Wzór Umowy można pobrać tutaj

Pobierz >>  Listę rankingową konkursu 2/2019 Projektu Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń