Przedłużenie oceny formalnej wniosków o Bon na innowacje

bon na innowacje lubuskie

W związku z dużą liczbą złożonych Wniosków o Bon na innowacje oraz z koniecznością nanoszenia licznych poprawek i uzupełnień w ramach oceny formalnej, jesteśmy zmuszeni do przedłużenia oceny formalnej o 5 dni roboczych.

Ocena formalna zakończy się 20.03.2019. Natychmiast po jej zakończeniu rozpocznie się ocena merytoryczna. Cały proces oceny planujemy zakończyć do 17.04.2019.