Wyniki oceny merytorycznej jeszcze w listopadzie

bon na innowacje opzl

W związku z dużą liczbą wniosków podlegających ocenie formalnej, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zgodnie z zapisami Regulaminu projektu podjęła decyzję o przedłużeniu oceny formalnej do 12.11.2019. Choć już dziś widzimy, że przeważająca ilość projektów zakończy ocenę formalną z pozytywnym wynikiem.

Kilka dni więcej na ocenę formalną nie będzie mieć wpływu na ewentualne przedłużenie oceny merytorycznej, którą planujemy zakończyć 22.11.2019. Najpóźniej następnego dnia pojawi się na stronie www.innowacje.opzl.pl lista rankingowa z listą projektów wybranych do dofinansowania, a o wynikach ocen zostaną poinformowani wszyscy Wnioskodawcy drogą elektroniczną. Dlatego zgodnie z naszymi wcześniejszymi zapowiedziami, Usługi będą mogły zostać rozpoczęte w zgodzie z planem, czyli 25.11.2019. Życzymy powodzenia lubuskim firmą i trzymamy za nie kciuki.