Zmiana Regulaminu

dotacje na ochronę patentową

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiły zmiany w Regulaminie przyznawania i rozliczania wsparcia.

Zmiany obejmują obszary oceny merytorycznej wniosków. W celu usprawnienia i przyspieszenia oceny merytorycznej przyjęliśmy zasadę, że każdy wniosek jest oceniany przez jednego eksperta z ramienia Operatora oraz jednego eksperta zewnętrznego. Dzięki takiej formule szybciej będą znane wyniki oceny.

Zmiany zachodzą w: §11 ustęp 6, 12.2, 15.

Regulamin dostępny jest w zakładce Pliki do pobrania.