Zmiana Umowy o bon wraz z załącznikami

bon na innowacje opzl

Będzie teraz łatwiej i szybciej.

Informujemy, że w związku z planowanym ogłoszeniem konkursu w dniu 19.08.2019, Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, największy operator bonów na innowacje w województwie lubuskim, po skonsultowaniu zmian z partnerami projektu podczas obrad Komitetu Sterującego podjęła decyzję o niewielkich zmianach w zasadach pozyskiwania i rozliczania wsparcia w ramach Bonów na innowacje.

Reguła się nie zmienia. Ty zgłaszasz swoją potrzebę na innowacje, eksperci z jednostki badawczej Ci ją zaspokajają, a my płacimy za Ciebie 85 proc. faktury za te prace. Możesz dostać grant do 100 000 zł. To wszystko się nie zmienia. Dotąd skorzystało z tego przeszło 120 firm.

Dziś, poza kilkoma korektami redakcyjnymi w dokumentach, wprowadzono następujące zmiany w nich:

1. Zmiana kryteriów wyboru merytorycznych fakultatywnych

Teraz o dofinansowanie łatwiej będą miały praktyczne projekty, które zakładają faktyczne wykorzystanie efektów Bonu w działalności firmy. Większy punkt ciężkości będzie położony na faktyczną innowacyjność, a nie deklarację zgłoszeń patentowych.

2. Długość trwania Usługi

Teraz Wykonawcy (parki technologiczne, uniwersytety, jednostki badawcze) będą miały trochę mniej czasu na realizację prac dla przedsiębiorców. Usługi powinny zakończyć się najpóźniej do dnia 23 marca 2020. Z racji harmonogramu prac nad oceną Wniosków, rekomendujemy start trwania Usług w okolicach połowy listopada. Na Usługi będzie wówczas nieco ponad 4 miesiące.

3. Jasność interpretacji

Wprowadziliśmy czytelne zapisy dotycząc interpretacji dat osiągnięcia odpowiednich efektów Bonów. Teraz nikt już nie będzie miał żadnych wątpliwości kiedy, co powinny zrobić wszystkie strony Umowy o bon.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. Trzymamy za Ciebie kciuki w konkursie sierpniowo-wrześniowym i pamiętaj, że na każdym etapie możesz liczyć na naszą pomoc. Wystarczy, że wybierzesz sobie osobę do kontaktu. Namiary na nas znajdziesz w dziale Kontakt.

Pliki są dostępne w dziale Pliki.