Zmiany w Regulaminie i Umowie o udzielenie wsparcia

bon na innowacje opzl

Uprzejmie informujemy, iż nastąpiły zmiany w Regulaminie przyznawania i rozliczania wsparcia oraz Umowie o udzielenie wsparcia.

Zmiany obejmują obszary:

Umowa o udzielenie wsparcia:

– trwałość Projektu dla MŚP. Zapisy odnośnie trwałości projektu zostały wykreślone z umowy (zmianie uległ § 2)

– okres przechowywania dokumentacji (§ 2 ustęp 7, 8, 9, 10)

– obowiązki informacyjne (§ 5 ustęp 2.9)

Regulamin przyznawania i rozliczania wsparcia:

– trwałość projektu/przechowywanie dokumentacji (§11 ustęp 10, 13)

– kontrola (§13 ustęp 2)

Aktualne dokumenty znajdują się w zakładce: Pliki do pobrania