KIM JEST BROKER INNOWACJI?

BROKER INNOWACJI PRZEPROWADZI CIĘ PRZEZ ZAWIŁOŚCI FORMALNE

Nie masz wiedzy o potencjale jednostek naukowo-badawczych? Masz pomysł, ale nie wiesz, kto mógłby go zrealizować? Widzisz trudności w realizacji Bonu? Możesz skorzystać z pomocy Brokera innowacji!

Firma ubiegająca się o otrzymanie Bonu na innowacje może skorzystać z wsparcia Brokera innowacji. Może on pomóc w wyborze jednostki naukowo-badawczej, która zrealizuje usługę w ramach bonu, ale może być także wsparciem we wszystkich etapach realizacji bonu, a także w jego rozliczeniu.

Wyboru Brokera innowacji możesz dokonać tylko z listy Brokerów innowacji przygotowanej przez OPZL. Jeśli interesuje Cię takie wsparcie, koniecznie zapoznaj się z Regulaminem Brokera innowacji!

INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU

Funkcję Brokera innowacji może pełnić jedna z wybranych instytucji. Doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych oraz programów związanych z dofinansowaniem do inwestycji to duża zaleta takich ośrodków. Mogą one wspierać przedsiębiorcę merytorycznie nie tylko w zakresie realizacji wymagań programu Bon na innowacje, ale także w trakcie prowadzenia prac badawczych.

Poznaj współpracujące ośrodki i skontaktuj się z reprezentantem wybranych placówek. Pamiętaj, że wyboru Brokera innowacji należy dokonać w pierwszym z 5 kroków realizacji programu Bon na innowacje.

PARK TECHNOLOGICZNY INTERIOR

Park Technologiczny Interior zlokalizowany jest w Nowej Soli. Interior świadczy usługi przedsiębiorcom oraz stymuluje rozwój przemysłu i zaawansowanych technologii.

Interior realizuje innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe, współpracuje z biznesem i nauką, doradza, szkoli, wpiera i inkubuje.

Interior prowadzi Inkubator Innowacji Interior i Sieć Aniołów Biznesu, które wspierają w rozwoju młode firmy z pomysłami na biznes. Interior w swoich zasobach posiada powierzchnię biurową, konferencyjną, produkcyjną i laboratoryjną. Ponadto dysponuje 3 laboratoriami:

a. Laboratorium teleinformatyczne, wyposażone w infrastrukturę IT i nowoczesne Data Center.

b. Laboratorium metrologiczne, wyposażone we współrzędnościową maszynę pomiarową, która pozwala na różne pomiary zarówno małych elementów (10x10x10mm), jak i dużych (3000x3000x3000mm) z dokładnością do 0,02 mm. Ponadto dostępne są: kolorowa mapa odchyłek od modelu CAD, przekroje inspekcyjne, kompletny raport pomiarowy, inżynieria odwrotna.

c. Laboratorium badań korozyjnych, wyposażone w urządzenie do wykonywania badania w precyzyjnie sterowanej i kontrolowanej atmosferze mgły solnej. Laboratorium jest gotowe do prowadzenia badań zleconych przez firmy zewnętrzne, dotyczących odporności korozyjnej powłok lakierniczych i obwodów elektronicznych. Urządzenie spełnia krajowe i międzynarodowe normy, uzyskane wyniki są powtarzalne i porównywalne.

Park Technologiczny Interior to miejsce otwarte, przyjazne i kreatywne. Pracują w nim odważni, zaangażowani i świetnie wykształceni z otwartymi umysłami ludzie. Interior przez ostatnie lata brał udział w różnych projektach takich jak Start up Weekend, Inkubator, Akcelerator Innowacji,  a także realizował badania w projekcie Voucher na innowacje i Bon na innowacje, dzięki temu posiada szerokie kontakty biznesowe, dostęp do rynku, zaufanych partnerów, doświadczenie i wiedzę, którą chętnie dzieli się z przedsiębiorcami. Takie możliwości potwierdza też logo Interiora, w którym z dwóch kolorów zestawionych razem powstaje kolejny – trzeci. Łącząc Twój i nasz potencjał, tworzymy nową jakość.

Osoba do kontaktu:

Karolina Rudy
Kierownik Inkubatora Innowacji Interior

E-mail: k.rudy@parkinterior.pl
Tel.: +48 696 480 987

OSOBY FIZYCZNE

Broker innowacji to także osoby fizyczne, posiadające bogate doświadczenie nie tylko w realizacji projektów unijnych, ale także w aktywnym prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w różnych dziedzinach nauki. Poznaj Brokerów innowacji wybranych przez OPZL i skorzystaj z ich wiedzy i doświadczenia podczas realizacji programu.

MGR JĘDRZEJ DANILEWICZ

Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończył Podyplomowe Studium Przekładu. Od 2008 roku zatrudniony w Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie oprócz statutowych działań Centrum mających na celu łączenie nauki z biznesem, a więc transfer wiedzy i technologii z Uczelni do przedsiębiorstw, realizuje projekt Enterprise Europe Network. Projekt ten oferuje szeroki wachlarz usług na rzecz lubuskich przedsiębiorstw rozpoczynających działalność na rynkach zagranicznych lub poszukujących zagranicznych partnerów do współpracy, gdzie transfer wiedzy i/lub technologii odgrywa kluczową rolę. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji w zakresie transferu wiedzy i technologii m.in. z zarządzania projektami badawczymi, prezentacji inwestorskich, LEAN Management, komercjalizacji (np. w odniesieniu do oceny potencjału komercjalizacyjnego danego projektu), modeli biznesowych (np. Business Model Canvas, Design thinking). Certyfikowany specjalista I stopnia TRIZ zgodnie z wymaganiami Międzynarodowego Stowarzyszenia MA TRIZ. Skrót TRIZ oznacza Teorię Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań, a jest to zbiór narzędzi ułatwiających generowanie innowacji w firmach poprzez tworzenie optymalnych rozwiązań udoskonalając te już istniejące. Z metody tej korzystają światowi liderzy w dziedzinie patentowania i wdrażania innowacji. Z racji bliskiej współpracy z Wydziałami Uniwersytetu Zielonogórskiego: Mechanicznym, Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki obszary technologiczne, w których czuje się najpewniej to technologie środowiskowe, odnawialne źródła energii, technologie informatyczne oraz automatyka i mechanika.

E-mail: j.danilewicz@cptt.uz.zgora.pl
Tel.: +48 504 070 274

RAFAŁ MALUJDA

Akademia Morska w Szczecinie (Rzecznik Patentowy)

Rafał Malujda- LL.M. (Rostock), radca prawny i rzecznik patentowy, absolwent studiów podyplomowych w Niemczech w zakresie międzynarodowego prawa handlowego i międzynarodowego zarządzania przedsiębiorstwem oraz kursu prawa angielskiego Uniwersytetu Cambridge. Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej i prawie nowych technologii. Szczególną rolę w jego praktyce odgrywa obsługa projektów związanych z transferem technologii – obsługuje spółki tworzone przez naukowców, spółki celowe uczelni wyższych oraz firmy współpracujące z uczelniami oraz same uczelnie (w tym ostatnim zakresie współpracuje m.in. z Uniwersytetem Zielonogórskim). Rzecznik patentowy Akademii Morskiej w Szczecinie, zarządu Klastra.IT, członek grupy roboczej ds. ram prawnych funkcjonowania Przemysłu 4.0. w ramach Zespołu ds. Transformacji Przemysłowej przy Ministerstwie Rozwoju oraz ds. innowacyjnych technologii morskich. Na co dzień zarządza kancelarią malujda.pl, prowadzi sprawy w Polsce, Niemczech i innych krajach.

E-mail: r.malujda@malujda.pl
Tel.: +48 517 821 817