KIM JEST BROKER INNOWACJI?

BROKER INNOWACJI PRZEPROWADZI CIĘ PRZEZ ZAWIŁOŚCI FORMALNE

Nie masz wiedzy o potencjale jednostek naukowo-badawczych? Masz pomysł, ale nie wiesz, kto mógłby go zrealizować? Widzisz trudności w realizacji Bonu? Możesz skorzystać z pomocy Brokera innowacji!

Firma ubiegająca się o otrzymanie Bonu na innowacje może skorzystać z wsparcia Brokera innowacji. Może on pomóc w wyborze jednostki naukowo-badawczej, która zrealizuje usługę w ramach bonu, ale może być także wsparciem we wszystkich etapach realizacji bonu, a także w jego rozliczeniu.

Wyboru Brokera innowacji możesz dokonać tylko z listy Brokerów innowacji przygotowanej przez OPZL. Jeśli interesuje Cię takie wsparcie, koniecznie zapoznaj się z Regulaminem Brokera innowacji!

INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU

Funkcję Brokera innowacji może pełnić jedna z wybranych instytucji. Doświadczenie w realizacji projektów naukowo-badawczych oraz programów związanych z dofinansowaniem do inwestycji to duża zaleta takich ośrodków. Mogą one wspierać przedsiębiorcę merytorycznie nie tylko w zakresie realizacji wymagań programu Bon na innowacje, ale także w trakcie prowadzenia prac badawczych.

Poznaj współpracujące ośrodki i skontaktuj się z reprezentantem wybranych placówek. Pamiętaj, że wyboru Brokera innowacji należy dokonać w pierwszym z 5 kroków realizacji programu Bon na innowacje.

PARK TECHNOLOGICZNY INTERIOR

Park Technologiczny Interior zlokalizowany jest w Nowej Soli. Interior świadczy usługi przedsiębiorcom oraz stymuluje rozwój przemysłu i zaawansowanych technologii.

Interior realizuje innowacyjne przedsięwzięcia biznesowe, współpracuje z biznesem i nauką, doradza, szkoli, wpiera i inkubuje.

Interior prowadzi Inkubator Innowacji Interior i Sieć Aniołów Biznesu, które wspierają w rozwoju młode firmy z pomysłami na biznes. Interior w swoich zasobach posiada powierzchnię biurową, konferencyjną, produkcyjną i laboratoryjną. Ponadto dysponuje 3 laboratoriami:

a. Laboratorium teleinformatyczne, wyposażone w infrastrukturę IT i nowoczesne Data Center.

b. Laboratorium metrologiczne, wyposażone we współrzędnościową maszynę pomiarową, która pozwala na różne pomiary zarówno małych elementów (10x10x10mm), jak i dużych (3000x3000x3000mm) z dokładnością do 0,02 mm. Ponadto dostępne są: kolorowa mapa odchyłek od modelu CAD, przekroje inspekcyjne, kompletny raport pomiarowy, inżynieria odwrotna.

c. Laboratorium badań korozyjnych, wyposażone w urządzenie do wykonywania badania w precyzyjnie sterowanej i kontrolowanej atmosferze mgły solnej. Laboratorium jest gotowe do prowadzenia badań zleconych przez firmy zewnętrzne, dotyczących odporności korozyjnej powłok lakierniczych i obwodów elektronicznych. Urządzenie spełnia krajowe i międzynarodowe normy, uzyskane wyniki są powtarzalne i porównywalne.

Park Technologiczny Interior to miejsce otwarte, przyjazne i kreatywne. Pracują w nim odważni, zaangażowani i świetnie wykształceni z otwartymi umysłami ludzie. Interior przez ostatnie lata brał udział w różnych projektach takich jak Start up Weekend, Inkubator, Akcelerator Innowacji,  a także realizował badania w projekcie Voucher na innowacje i Bon na innowacje, dzięki temu posiada szerokie kontakty biznesowe, dostęp do rynku, zaufanych partnerów, doświadczenie i wiedzę, którą chętnie dzieli się z przedsiębiorcami. Takie możliwości potwierdza też logo Interiora, w którym z dwóch kolorów zestawionych razem powstaje kolejny – trzeci. Łącząc Twój i nasz potencjał, tworzymy nową jakość.

Kontakt:

E-mail: biuro@parkinterior.pl
Tel.: +48 68 411 44 00

GORZOWSKI OŚRODEK TECHNOLOGICZNY PARK NAUKOWO-PRZEMYSŁOWY Sp. z o.o.

Gorzowski Ośrodek Technologiczny jest parkiem technologicznym, który specjalizuje się w inkubowaniu projektów związanych z technologiami środowiskowymi oraz we wspieraniu firm działających w branżach związanych z:
– przetwarzaniem oraz odzyskiem surowców i energii z odpadów, ścieków i odcieków;
– paliwami alternatywnymi, energią odnawialną oraz
– technologiami opartymi na sztucznej inteligencji w czterech kategoriach: biogospodarka (gospodarka o obiegu zamkniętym, nisko i zeroemisyjna), woda, rolnictwo (m.in. w postaci smart farming) i zmiany klimatyczne.
Posiada wdrożony i certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001 w obszarze: działalność badawczo-rozwojowa, usługi proinnowacyjne, doradztwo biznesowe, usługi wsparcia innowacji, szkolenia, pozyskiwanie funduszy UE oraz status Akredytowanej Instytucji Otoczenia Biznesu przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii.
Na obszarze Gorzowskiego Ośrodka Technologicznego działa laboratorium środowiskowe, wykorzystujące ponad 70 akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji metod badawczych. Laboratorium wykonuje badania na rzecz podmiotów z całego kraju.
Park technologiczny dysponuje kadrą, która może uczestniczyć w projektach związanych z technologiami środowiskowymi w szerokim zakresie, na różnym etapie zaawansowania. Posiada również zaplecze techniczne w postaci ponad 3 tys. m.kw. hal produkcyjnych, przystosowanych do prowadzenia badań w skali półtechnicznej, pomieszczeń biurowych oraz zaplecza socjalnego.
Gorzowski Ośrodek Technologiczny współpracuje z wieloma uczelniami, instytucjami badawczymi oraz naukowcami. Dzięki tej współpracy oraz kompetencjom własnej kadry jest zdolny do budowania oraz uczestniczenia w zespołach oraz konsorcjach B+R.
Poprzez profil swojej działalności, Gorzowski Ośrodek Technologiczny wpisuje się w jedną z trzech Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji województwa lubuskiego – Zieloną Gospodarkę oraz w Krajowe Inteligentne Specjalizacje.
W parku funkcjonuje:
– Centrum Transferu Technologii Środowiskowych;
– Laboratoria dedykowane dla przemysłu – laboratorium metrologiczne 3D;
– Inkubator przedsiębiorczości;
– Klub Młodego Wynalazcy w tym laboratorium fizyko-chemiczne, energii odnawialnej, elektroniczne i cybernetyki, biologiczno-chemiczne.

Kontakt

Katarzyna Kozłowska – Dyrektor ds. innowacji i rozwoju
E-mail: biuro@gotechnology.pl
Tel.: 607 450 468
Tel.: +48 95 781 70 84

OSOBY FIZYCZNE

Broker innowacji to także osoby fizyczne, posiadające bogate doświadczenie nie tylko w realizacji projektów unijnych, ale także w aktywnym prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych w różnych dziedzinach nauki. Poznaj Brokerów innowacji wybranych przez OPZL i skorzystaj z ich wiedzy i doświadczenia podczas realizacji programu.

MGR JĘDRZEJ DANILEWICZ

Absolwent filologii angielskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi oraz Uniwersytetu Wrocławskiego, gdzie ukończył Podyplomowe Studium Przekładu. Od 2008 roku zatrudniony w Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie oprócz statutowych działań Centrum mających na celu łączenie nauki z biznesem, a więc transfer wiedzy i technologii z Uczelni do przedsiębiorstw, realizuje projekt Enterprise Europe Network. Projekt ten oferuje szeroki wachlarz usług na rzecz lubuskich przedsiębiorstw rozpoczynających działalność na rynkach zagranicznych lub poszukujących zagranicznych partnerów do współpracy, gdzie transfer wiedzy i/lub technologii odgrywa kluczową rolę. Uczestnik wielu szkoleń i konferencji w zakresie transferu wiedzy i technologii m.in. z zarządzania projektami badawczymi, prezentacji inwestorskich, LEAN Management, komercjalizacji (np. w odniesieniu do oceny potencjału komercjalizacyjnego danego projektu), modeli biznesowych (np. Business Model Canvas, Design thinking). Certyfikowany specjalista I stopnia TRIZ zgodnie z wymaganiami Międzynarodowego Stowarzyszenia MA TRIZ. Skrót TRIZ oznacza Teorię Rozwiązywania Innowacyjnych Zadań, a jest to zbiór narzędzi ułatwiających generowanie innowacji w firmach poprzez tworzenie optymalnych rozwiązań udoskonalając te już istniejące. Z metody tej korzystają światowi liderzy w dziedzinie patentowania i wdrażania innowacji. Z racji bliskiej współpracy z Wydziałami Uniwersytetu Zielonogórskiego: Mechanicznym, Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska oraz Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki obszary technologiczne, w których czuje się najpewniej to technologie środowiskowe, odnawialne źródła energii, technologie informatyczne oraz automatyka i mechanika.

E-mail: j.danilewicz@cptt.uz.zgora.pl
Tel.: +48 504 070 274

DR INŻ. WOJCIECH BABIRECKI

Absolwent Politechniki Zielonogórskiej, Wydział Mechaniczny, specjalność: Budowa i eksploatacja maszyn. W 2005 roku obronił doktorat z Budowy i eksploatacji maszyn na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego, gdzie pracuje od 1996 r. Zakres realizowanej dydaktyki to przede wszystkim przedmioty związane z projektowaniem inżynierskim i systemami CAD. Od 1995 r. nieprzerwanie współpracuje z przemysłem. Przez wiele lat główny konstruktor elementów pneumatyki, maszyn i urządzeń w firmie z branży pneumatyki motoryzacyjnej.

Prowadził kilka projektów finansowanych przez LRPO dotyczących min. uruchomienia innowacyjnej linii do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych oraz wdrażania nowych wyrobów pneumatyki motoryzacyjnej.

Ponadto, brał (i bierze) czynny udział w realizacji kilku projektów finansowanych przez NCBiR, m.in. w tematyce Industry 4.0 dotyczący systemu do sterowania i diagnostyki pieców do obróbki cieplnej.

Posiada duże doświadczenie w praktycznej realizacji technicznych projektów przemysłowych. Ich zakres to przede wszystkim: optymalizacja, usprawnianie, automatyzacja procesów produkcyjnych, montażowych i kontrolnych. Realizował kompletne projekty stanowisk montażowych, kontrolnych, maszyn i urządzeń technologicznych, wraz z ich wytwarzaniem, uruchomieniem, dopuszczeniem technicznym.

Posiada wiedzę i doświadczenie w zakresie tematyki jakościowej, stosowanej w branży automotive. Interesuje się zagadnieniami związanymi z Lean Production.

Specjalizuje się w kompleksowym projektowaniu wszelkiego rodzaju maszyn i urządzeń, z wykorzystaniem systemów CAD 2D i 3D. Posiada doświadczenie w opiniowaniu projektów innowacyjnych, realizacji ocen, ekspertyz. Jest autorem kilku patentów i wzorów użytkowych.

Posiada certyfikaty, min. MA TRIZ, AutoDesk, Audytora wewnętrznego IATF16949:2016, specjalisty Systemu zarządzania środowiskowego – Podstawy ISO14001. Ukończył wiele szkoleń, w tym: Wrocławską  Akademię Transferu Technologii w zakresie komercjalizacji badań naukowych czy Warsztaty ochrony własności przemysłowej.

E-mail: w.babirecki@iim.uz.zgora.pl
tel.: 600 258 240

DR INŻ. PAWEŁ JURCZAK

Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Zielonogórskiej, na którym ukończył kierunek Mechanika i Budowa Maszyn. Od 2000 roku jest pracownikiem Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego (wcześniej Politechniki Zielonogórskiej).

Współorganizator i koordynator 3 międzynarodowych konferencji naukowych zorganizowanych w Zielonej Górze. Od 2006 roku członek Rady Naukowej, a od 2018 roku Redaktor Naczelny kwartalnika International Journal of Applied Mechanics and Engineering, czasopisma poświęconego mechanice teoretycznej i stosowanej. Od 2019 roku członek zespołu ds. realizacji projektu „Park Technologii Kosmicznych” realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego.

Od ponad 20 lat, swoją aktywność jako pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Mechanicznego koncentruje na transferze wiedzy do otoczenia przemysłowego, zarówno poprzez realizację prac dyplomowych we współpracy z przemysłem, jak i poprzez realizację prac zleconych z przemysłu. Podczas swojej działalności nawiązał wiele kontaktów w środowisku naukowym (również poza Uniwersytetem Zielonogórskim), a także w otoczeniu przemysłowym. Zdobył szczegółową wiedzę techniczną w obszarach powiązanych z mechaniką i budową maszyn; ciągle poszerza zakres swoich kompetencji uczestnicząc w licznych konferencjach i szkoleniach, a szczególnie w tych powiązanych z komercjalizacją wyników prac badawczych w Polsce.

E-mail: p.jurczak@iim.uz.zgora.pl
tel.: 604 208 603