BON NA INNOWACJE – ogłoszenie konkursu nr 2/2021

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, z siedzibą w Zielonej Górze, ogłasza konkurs nr 2/2021 w ramach projektu pt. “Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.

Więcej

Zakończenie procedury odwoławczej

W dniu 31.05.2021 r. zakończyła się procedura odwoławcza przeprowadzona w ramach konkursu nr 1/2020. Do Operatora wsparcia – Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej – wpłynęło 6 odwołań od wyników oceny merytorycznej obligatoryjnej. Dwa z nich zostały rozpatrzone pozytywnie, natomiast cztery negatywnie – dla tych Wniosków utrzymane zostały wcześniejsze wyniki oceny merytorycznej obligatoryjnej.

Więcej