Prototyp mobilnego systemu do skanowania w technologii 3D trudno dostępnych, obrotowych elementów – kolejna innowacja z Bonem na innowacje

W Polsce funkcjonuje obecnie ponad 700 małych elektrowni wodnych (w skrócie MEW) o mocy do 10MW. Zdecydowana większość z nich to instalacje kilkudziesięcioletnie, wymagające modernizacji, gdyż ich parametry pierwotne uległy znacznemu pogorszeniu. Pracują z niższą sprawnością, co ma wpływ na niższą niż oczekiwana wartość wytwarzanej mocy.

Więcej

Jak zapewnić właściwy nadzór nad transportowaną przesyłką? Poznaj kolejne efekty Bonów na innowacje!

Globalizacja rynku i wzrost konsumpcji to czynniki, które wpływają na rosnącą ilość przewożonych towarów oraz na coraz dłuższe odległości, jakie towary te pokonują. Z kolei różnorodność ładunków to często nie lada wyzwanie dla przewoźników, którzy muszą zapewnić, aby w trakcie transportu spełnione były rygorystyczne wymagania, takie jak np. określona temperatura, ciśnienie, wilgotność czy dopuszczalne przeciążenia. Nie zawsze się to jednak udaje.

Więcej