Wydłużenie oceny formalnej Wniosków o bon w Konkursie nr 2/2021

W związku koniecznością weryfikacji dokumentów źródłowych potwierdzających spełnienie oświadczeń złożonych wraz z Wnioskami o bon, ocena formalna w obecnym Konkursie została wydłużona do dnia 7 stycznia 2022 r.

Jednocześnie, w celu przyspieszenia zakończenia pełnej oceny, zostanie uruchomiona równolegle ocena merytoryczna pozytywnie ocenionych Wniosków pod względem formalnym.

Zakończenie drugiego naboru wniosków o bon

W dniu 22.10.2021 r. zakończył się drugi nabór Wniosków o bon przeprowadzony w ramach obecnej czwartej już edycji projektu “Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.

Więcej

BON NA INNOWACJE – ogłoszenie konkursu nr 2/2021

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej, z siedzibą w Zielonej Górze, ogłasza konkurs nr 2/2021 w ramach projektu pt. “Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.

Więcej