Zakończenie drugiego naboru wniosków o bon

W dniu 22.10.2021 r. zakończył się drugi nabór Wniosków o bon przeprowadzony w ramach obecnej czwartej już edycji projektu “Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.

W odpowiedzi na konkurs nr 2/2021 wpłynęło 30 Wniosków, o łącznej wartości wnioskowanego dofinansowania w kwocie 2 822 892,30 PLN. Tak więc poziom 300% całkowitej alokacji przeznaczonej na konkurs nie został przekroczony, stąd zamknięcie naboru nastąpiło w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

Przypominamy, że łączna pula środków jaka przeznaczona została na zakończony właśnie konkurs, to kwota 1 238 463,54 PLN, z czego 1 125 875,95 PLN stanowi kwotę alokacji, a 112 587,59 PLN to środki zabezpieczone na odwołania.

Ocena formalna złożonych Wniosków, zgodnie z Regulaminem projektu powinna zakończyć się w ciągu 30 dni roboczych od zakończenia konkursu, czyli do dnia 7 grudnia 2021 r. Osoby z zespołu projektu kontaktować się będą z firmami drogą elektroniczną, w których dokumentach stwierdzone zostaną błędy formalne.

Wnioski, które z wynikiem pozytywnym przejdą ten etap, skierowane zostaną do oceny merytorycznej, która zgodnie z Regulaminem powinna zakończyć się w ciągu 20 dni roboczych od zakończenia oceny formalnej, czyli do dnia 4 stycznia 2022 r.

O ewentualnych zmianach terminów ocen będziemy informować na bieżąco.

Wszystkim Wnioskodawcom życzymy powodzenia!