Wydłużenie oceny formalnej Wniosków o bon w Konkursie nr 2/2021

W związku koniecznością weryfikacji dokumentów źródłowych potwierdzających spełnienie oświadczeń złożonych wraz z Wnioskami o bon, ocena formalna w obecnym Konkursie została wydłużona do dnia 7 stycznia 2022 r.

Jednocześnie, w celu przyspieszenia zakończenia pełnej oceny, zostanie uruchomiona równolegle ocena merytoryczna pozytywnie ocenionych Wniosków pod względem formalnym.