PROJEKT BON NA INNOWACJE
JEST REALIZOWANY
WEDŁUG 5 KROKÓW:

1

ZŁOŻENIE I ROZPATRZENIE WNIOSKU:

 • Potrzeba/Pomysł
 • Zakwalifikowanie do MŚP z woj. lubuskiego
 • Przeprowadzenie procedury wyboru Wykonawcy i opcjonalnie Brokera Innowacji
 • Wniosek o Bon
 • Ocena wniosku

Ten etap jest najbardziej czasochłonny ale i najważniejszy, bo to od niego zależy sukces Twojego pomysłu. Składa się z konieczności zdefiniowania innowacyjnej potrzeby lub pomysłu (czym jest innowacja?), jakie firma planuje zrealizować w ramach projektu. Jeśli Twoja firma zostanie zakwalifikowana do sektora MŚP z woj. lubuskiego, powinieneś przeprowadzić procedurę wyboru Wykonawcy i opcjonalnie Brokera Innowacji (Jak to zrobić? Poradnik dostępny TUTAJ) w oparciu o zdefiniowaną potrzebę i sprzęt lub technologię, niezbędne do jej realizacji. Lista dostępnych w projekcie Brokerów Innowacji TUTAJ.

WAŻNE: Zanim zaczniesz wypełniać potrzebne dokumenty koniecznie zapoznaj się z Regulaminem przyznawania i rozliczania wsparcia dostępnym w zakładce PLIKI

Po wykonaniu wstępnych czynności przedsiębiorca wypełnia wszystkie niezbędne dokumenty (o nieotrzymaniu lub wysokości otrzymanej pomocy de minimis, protokół wyboru Wykonawcy i opcjonalnie Brokera Innowacji wraz z deklaracją współpracy) i przekazuje je wraz z wnioskiem o Bon na Innowacje. OPZL, po otrzymaniu wniosku, dokona jego oceny i wybierze firmy, które zostaną objęte wsparciem.

2

PODPISANIE UMOWY I USTALENIE WARUNKÓW REALIZACJI BONU:

 • Podpisanie umowy
 • Ustanowienie zabezpieczenia

Podczas podpisywania umowy ustanowione zostanie zabezpieczenie projektu.

3

REALIZACJA PRAC BADAWCZO-ROZWOJOWYCH

 • Realizacja usługi
 • Przeniesienie praw do efektów usługi na rzecz firmy

Po podpisaniu umowy rozpoczęte zostaną prace nad realizacją projektu, w trakcie których nastąpi przeniesienie praw do efektów usługi na rzecz firmy.

4

PRZYGOTOWANIE RAPORTÓW I ROZLICZENIE:

 • Raport z efektów usługi
 • Zapłata przez OPZL 85% wartości usługi
 • Zapłata przez firmę 15% wartości usługi

Bardzo ważnym elementem prac nad projektem jest przygotowanie i przedstawienie raportu z efektów usługi, stanowiącego jego podsumowanie. Na tym etapie odbywa się zapłata za usługę – 85% kwoty pokrywa OPZL, a 15% – firma, dla której usługa była świadczona.

5

WYKAZANIE UTRZYMANIA EFEKTÓW USŁUGI W OKRESIE 3 LAT

Każdy podmiot, który został zakwalifikowany do udziału w projekcie, ma obowiązek wykazania utrzymania efektów usługi przez kolejne 3 lata po zakończeniu prac według ustalonych procedur.