Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH PRZEZ ORGANIZACJĘ PRACODAWCÓW ZIEMI LUBUSKIEJ

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: Rozporządzenie) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Państwa przysługiwały określone prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzenia informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Państwa danych
osobowych przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej (OPZL) z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Reja 6.

Dane kontaktowe: numer telefonu: +48 68 327 18 81, adres poczty elektronicznej: biuro@opzl.pl.

2. Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej przetwarza Państwa dane osobowe w celach związanych realizacją działań statutowych określonych w Rozdziale 2 paragraf 4, pkt. 1, 2 Statutu OPZL określonych jako:

 • ochrona praw i reprezentowanie interesów zrzeszonych członków wobec związków zawodowych pracowników, organów władzy i administracji państwowej oraz organów samorządu terytorialnego, a także zaspokajanie wszelkich organizacyjnych, prawnych, gospodarczych potrzeb i oczekiwań pracodawców.
 • prowadzenie rokowań zbiorowych, zawieranie układów zbiorowych pracy i innych porozumień,
 • współdziałanie w utrzymaniu pokoju społecznego,
 • prowadzenie na rzecz członków doradztwa prawnego i organizacyjnego,
 • prowadzenie działalności szkoleniowej, doradczej, informacyjnej i promocyjnej dla pracodawców i instytucji rynku pracy,
 • prowadzenie studiów i badań, gromadzenie i przekazywanie informacji z zakresu prawa, ekonomii, organizacji oraz innych nauk związanych z działalnością gospodarczą,
 • prowadzenie działalności wydawniczej i popularnonaukowej,
 • opiniowanie aktów prawnych dotyczących działalności gospodarczej, zagadnień finansowych i stosunku pracy oraz występowanie do uprawnionych organów z projektami inicjatywy ustawodawczej,
 • prowadzenie działalności gospodarczej w celu realizacji działań statutowych; w razie podejmowania działalności Zarząd uprawniony jest do określenia jej przedmiotu oraz zobowiązany jest do zgłoszenia tej okoliczności odpowiednim władzom,
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju rynku pracy i przeciwdziałania bezrobociu,
 • podejmowanie działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego,
 • promowanie nowych technologii oraz działań innowacyjnych w gospodarce,
 • prowadzenie działań na rzecz rozwoju ekonomii społecznej,
 • współpraca ze szkołami wyższymi, szkołami zawodowymi i innymi instytucjami szkoleniowymi w zakresie dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy,
 • prowadzenia działań na rzecz gospodarczego i społecznego rozwoju regionu.

3. OPZL korzysta z narzędzi reklamowych i statystycznych, udostępnianych przez firmy Google, Facebook i LinkedIn. Są to firmy, których siedziby główne znajdują się w USA, dlatego Państwa dane osobowe, zebrane przez coockies wymienionych organizacji, mogą zostać udostępnione odbiorcom w państwach trzecich, do których zalicza się USA. Jeśli użytkownicy portali LinkedIn lub Facebook podejmą aktywność na naszych profilach, to informacja o tym również może zostać odnotowana przez wskazane wcześniej organizacje. OPZL nie przekazuje zgromadzonych danych osobowych żadnym organizacjom międzynarodowych, ani odbiorcom w państwach trzecich.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane do realizacji wskazanego w pkt 2 celu przetwarzania:
a) w przypadku wyrażenia przez Państwo zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody;
b) skorzystania przez Państwo z przysługujących mu praw wymienionych w pkt 6.

5. W związku z przetwarzaniem przez Organizację Pracodawców Ziemi Lubuskiej danych osobowych, przysługuje Państwu:
1) prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
2) prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
3) prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art.18 Rozporządzenia;
5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
6) prawo do wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.

6. W przypadkach, w których przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) b) c) Rozporządzenia, tj. zgody na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. W przypadkach uznania, iż przetwarzanie przez OPZL Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym do profilowania.

Zielona Góra, dnia 25 maja 2018 r.