WEBINARIUM Jaki produkt – taka strategia!

Czyli najważniejsze elementy strategii zarządzania prawami własności intelektualnej w przedsiębiorstwie

Jak budować przewagę rynkową firmy przy wykorzystaniu praw własności intelektualnej i przemysłowej? Zapraszamy na kolejny WEBINAR realizowany w ramach projektu w dniu 30 września (czwartek) | godz. 11:00.

Link do zapisów: https://opzlbni.clickmeeting.com/jaki-produkt-taka-strategia-/register

Udział jest bezpłatny, a liczba miejsc ograniczona. Zarezerwuj swoje miejsce już dzisiaj!

Plan spotkania:
Start: godz. 11.00, na platformie Clickmeeting.com

Agenda:

 1. Jak budować przewagę rynkową firmy przy wykorzystaniu praw własności intelektualnej i przemysłowej?
 2. Cele biznesowe a dobór instrumentów ochrony.
 3. Czasowy i terytorialny zakres ochrony praw wyłącznych.
 4. Cele biznesowe a zakres ochrony.
 5. Jakie prawa i obowiązki ma właściciel praw wyłącznych?
 6. O czym należy pamiętać zarządzając własnością intelektualną i przemysłową w firmie?
  – prawa wyłączne jako składnik majątku przedsiębiorstwa,
  – prawa wyłączne jako przedmiot obrotu
  – rola badań i monitoringu praw własności przemysłowej przy tworzeniu strategii firmy,
  – monitoring znaków towarowych niezbędnym narzędziem przy tworzeniu nowych oznaczeń przedsiębiorstwa i jego produktów.
 7. Ile praw można zmieścić w jednym produkcie?
 8. Rzecznik patentowy – doradca w biznesie.

Bezpośrednio po spotkaniu przewidziany jest czas na pytania i dyskusje z uczestnikami.

Prowadząca: Mec. Dorota Rzążewska

Prowadząca: Mec. Dorota Rzążewska
Krajowy i europejski rzecznik patentowy, radca prawny, wspólnik zarządzający JWP Rzecznicy Patentowi. Specjalizuje się w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej i intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji, prowadzonych przed sądami, organami ścigania tudzież organami celnymi, a także sprawach spornych przed Urzędem Patentowym. Zajmuje się doradztwem strategicznym, sporządzaniem opinii i umów w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, prawa konkurencji, prawa autorskiego, prawa reklamy oraz w sprawach dotyczących domen internetowych. Odpowiada za prowadzenie mediacji w sprawach z zakresu ochrony własności przemysłowej, własności intelektualnej, zwalczania nieuczciwej konkurencji, prawa autorskiego, prawa reklamy oraz domen internetowych. Pełnomocnik w postępowaniach mediacyjnych przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w Alicante. Zasiada również w składzie orzekającym sądu arbitrażowego dla domen internetowych .pl & .eu. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przedsiębiorców, naukowców, studentów oraz młodzieży szkolnej.