Webinar „Ochrona własności intelektualnej w świecie technologii cyfrowych i Internecie”

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej w ramach projektu „Bon na innowacje – wsparcie przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń” zaprasza 17 czerwca o godz. 11.00 na kolejny WEBINAR. Tym razem w temacie: „Ochrona własności intelektualnej w świecie technologii cyfrowych i Internecie”

ZAPISZ SIĘ już teraz (zgłoszenia obowiązkowe): https://opzlbni.clickmeeting.com/ochrona-wlasnosci-intelektualnej-w-swiecie-technologii-cyfrowych-i-internecie/register

Plan spotkania:

Start: godz. 11.00, na platformie Clickmeeting.com

Agenda spotkania:

  • Patent – dla kogo i w jakim celu? Zagadnienia dotyczące systemu patentowego
  • Jakie rozwiązania w świecie technologii cyfrowych mają szansę na ochronę patentową?
  • A co jeśli nie patent – omówienie innych form ochrony innowacji w świecie technologii cyfrowych?
  • Czy sztuczna inteligencja może być twórcą?
  • Sztuczna inteligencja i fin-tech – jakie wyzwania stawiają systemowi patentowemu?
  • Czy gra komputerowa może być chroniona, czyli ochrona własności intelektualnej w świecie technologii cyfrowej.

Bezpośrednio po webinarze przewidziana jest też sesja pytań i odpowiedzi prowadzona przez prelegentów.

Prowadzący:

Oliwia Czarnocka – rzecznik patentowy specjalizujący się w ochronie rozwiązań z dziedziny elektroniki i informatyki. Bierze udział w dokonywaniu międzynarodowych i europejskich zgłoszeń patentowych. Posiada uprawnienia do występowania przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w sprawach dotyczących znaków towarowych i wzorów przemysłowych.

Piotr Mierzwiński – rzecznik patentowy, posiadający również doświadczenie w pracy naukowej. Jako specjalista do spraw własności przemysłowej w dziedzinie elektroniki prowadzi badania zdolności i czystości patentowej, przygotowuje opisy zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych, jak również zajmuje się aspektami formalnymi postępowań.

Więcej informacji o spotkaniu https://www.facebook.com/events/605613890417560

Webinar realizowany w ramach projektu „Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka i innowacje”, Działanie 1.2 „Rozwój przedsiębiorczości”, III Typ projektu „Regionalny bon na innowacje – projekt grantowy”.