Zakończenie procedury odwoławczej

W dniu 31.05.2021 r. zakończyła się procedura odwoławcza przeprowadzona w ramach konkursu nr 1/2020. Do Operatora wsparcia – Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej – wpłynęło 6 odwołań od wyników oceny merytorycznej obligatoryjnej. Dwa z nich zostały rozpatrzone pozytywnie, natomiast cztery negatywnie – dla tych Wniosków utrzymane zostały wcześniejsze wyniki oceny merytorycznej obligatoryjnej.

Lista rankingowa wniosków ocenionych pozytywnie po procedurze odwoławczej do pobrania tutaj

Lista wniosków ocenionych negatywnie po procedurze odwoławczej do pobrania tutaj

Pula środków przeznaczona na procedurę odwoławczą w wysokości 264 963,00 zł (10% alokacji konkursowej), pozwoliła na dofinansowanie kolejnych dwóch projektów z listy rankingowej po odwołaniach.

Gratulujemy kolejnym Wnioskodawcom, których Wnioski zostały wybrane do dofinansowania i informujemy, że w ciągu najbliższych dni będziemy się z Państwem kontaktować celem podpisania Umów o udzielenie wsparcia.