Zakończenie procedury odwoławczej w Konkursie nr 2/2021

W dniu 15.03.2022 r. zakończyła się procedura odwoławcza przeprowadzona w ramach Konkursu nr 2/2021. Do Operatora wsparcia – Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej – wpłynęło 1 odwołanie od wyników oceny merytorycznej obligatoryjnej. Odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Więcej

Ponowne wydłużenie oceny formalnej Wniosków o bon w Konkursie nr 2/2021

Informujemy o kolejnym wydłużeniu oceny formalnej Wniosków o bon złożonych w odpowiedzi na Konkurs nr 2/2021.

W przypadku części z Wniosków nadal oczekujemy na przedłożenie przez przedsiębiorców dokumentów źródłowych, potwierdzających spełnienie oświadczeń złożonych wraz z dokumentacją aplikacyjną. O ostatecznym terminie zakończenia oceny formalnej poinformujemy w osobnym komunikacie.