Zakończenie procedury odwoławczej w Konkursie nr 2/2021

W dniu 15.03.2022 r. zakończyła się procedura odwoławcza przeprowadzona w ramach Konkursu nr 2/2021. Do Operatora wsparcia – Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej – wpłynęło 1 odwołanie od wyników oceny merytorycznej obligatoryjnej. Odwołanie zostało rozpatrzone pozytywnie.

Lista rankingowa zawierająca pozytywnie oceniony wniosek po procedurze odwoławczej do pobrania tutaj

Pula środków przeznaczona na procedurę odwoławczą w wysokości 112 587,59 zł (10% alokacji konkursowej), pozwoliła na dofinansowanie wniosku.

Gratulujemy kolejnemu Wnioskodawcy, którego Wniosek został wybrany do dofinansowania i informujemy, że w ciągu najbliższych dni będziemy się z Państwem kontaktować celem podpisania Umowy o udzielenie wsparcia.