Zakończenie oceny formalnej Wniosków o bon w Konkursie nr 2/2021

W dniu 8 lutego br. zakończyła się ocena formalna Wniosków o bon w konkursie nr 2/2021 w ramach projektu pt. „Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.

Do Operatora wpłynęło 30 Wniosków. 12 z nich ten etap oceny zakończyło z wynikiem pozytywnym i zostało skierowanych do oceny merytorycznej, natomiast niestety 18 Wniosków nie spełniło kryteriów formalnych.

Pod tym linkiem przedstawiamy Listę Wniosków ocenionych pozytywnie na etapie oceny formalnej.

Równolegle z oceną formalną, prowadzona była ocena merytoryczna, tak więc już wkrótce poznamy jej wyniki.