Zakończenie procedury odwoławczej

W dniu 31.05.2021 r. zakończyła się procedura odwoławcza przeprowadzona w ramach konkursu nr 1/2020. Do Operatora wsparcia – Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej – wpłynęło 6 odwołań od wyników oceny merytorycznej obligatoryjnej. Dwa z nich zostały rozpatrzone pozytywnie, natomiast cztery negatywnie – dla tych Wniosków utrzymane zostały wcześniejsze wyniki oceny merytorycznej obligatoryjnej.

Więcej