Jak zapewnić właściwy nadzór nad transportowaną przesyłką? Poznaj kolejne efekty Bonów na innowacje!

Globalizacja rynku i wzrost konsumpcji to czynniki, które wpływają na rosnącą ilość przewożonych towarów oraz na coraz dłuższe odległości, jakie towary te pokonują. Z kolei różnorodność ładunków to często nie lada wyzwanie dla przewoźników, którzy muszą zapewnić, aby w trakcie transportu spełnione były rygorystyczne wymagania, takie jak np. określona temperatura, ciśnienie, wilgotność czy dopuszczalne przeciążenia. Nie zawsze się to jednak udaje.

Z dostępnych badań wynika, że wśród przyczyn strat i braków występujących w transporcie istotną rolę odgrywają nieodpowiednie warunki, w których się odbywał, najczęściej w postaci niewłaściwej wilgotności, niewłaściwej temperatury, czy też nieostrożnego obchodzenia się z wrażliwymi towarami (źródło: „Identyfikacja strat i braków powstających w transporcie – wyniki badań przeprowadzonych metodą jakościową”, Marcin Anholcer, Arkadiusz Kawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu).

W przypadku gdy dojdzie do uszkodzenia przewożonego ładunku, powstaje konieczność ustalenia  przyczyn zdarzenia i osób odpowiedzialnych. Zainteresowanymi stronami są zarówno kupujący, jak i przewoźnik, w którego interesie jest udowodnienie dotrzymania wymaganych warunków transportu. Jednak, aby ustalić, co było powodem uszkodzeń i która strona za nie odpowiada, potrzebne są szczegółowe dane z przebiegu procesu transportu.

– Dostrzegając te wyzwania, w roku 2018 stworzyliśmy koncepcję systemu przeznaczonego do monitorowania warunków transportu i integralności przesyłek, która następnie została zabezpieczona patentem. Rok później, dzięki wsparciu uzyskanemu w poprzedniej edycji Bonów na innowacje, udało się prototyp takiego systemu zbudować – mówi Marcin Jazownik, właściciel firmy Assembly Technology Europe.

Nowosolski Park Interior, który stworzył system dla firmy, przeprowadził również jego testy i badania. W efekcie zrealizowanych prac opracowany został nowatorski system Pack’nWatch, złożony z urządzenia monitorującego, przeznaczonego do mocowania na przesyłce, oraz oprogramowania do odczytu i zarządzania danymi zapisanymi w urządzeniu monitorującym. Opracowane rozwiązanie stworzyło możliwość pomiaru, a także zapisu oraz późniejszego odczytu szeregu wartości parametrów środowiskowych, w których odbywa się transport, takich jak temperatura, wilgotność, przechylenie, przeciążenie, swobodny spadek, upadek oraz intensywność światła otoczenia.

Pomimo szerokiego zakresu czynników, które mógł monitorować nasz system, opinie przekazywane przez użytkowników pilotażowego rozwiązania wyraźnie wskazywały, że dla większości z nich bardzo ważne są dodatkowe możliwości diagnozowania tego, czy w trakcie transportu, towary nie były poddawane nadmiernym naciskom oraz czy opakowania przesyłek nie uległy przecięciu lub przebiciu, narażając przy tym ładunek na uszkodzenie. Kolejna potrzeba rynku, postawiła przed naszą firmą kolejne wyzwanie, a ponownie zdobyty Bon na innowacje umożliwił podjęcie dalszych prac badawczo-rozwojowych nad udoskonaleniem systemu – dodaje przedsiębiorca.

Nowo podjęte działania, znów we współpracy z Parkiem Interior, doprowadziły do stworzenia urządzenia peryferyjnego, współpracującego z posiadanym już przez firmę rejestratorem warunków transportu przesyłek. Powstało rozwiązanie w postaci maty ochronnej wypełnianej powietrzem, złożonej z zespolonych ze sobą dwóch warstw. Warstwa górna, której główna funkcja to ochrona towaru, zawiera odizolowane od siebie kanaliki, co sprawia, że przebicie folii i ujście powietrza z jednego z nich, nie powoduje uchodzenia powietrza z pozostałych kanalików, więc nawet po przebiciu, nadal zachowuje swoją funkcję. Z kolei warstwa dolna pełniąca funkcję zabezpieczającą oraz funkcję monitorowania nienaruszalności transportowanego towaru, wyposażona w miniaturową płytkę PCB, pozwala na dokonywanie pomiaru nacisku wywieranego na przewożony towar i sygnalizowanie występowania jego zwiększonych wartości. Pozwala również na identyfikowanie (w sytuacji spadku ciśnienia w macie) występujących przebić lub przecięć, które mogą doprowadzić do uszkodzenia ochranianego towaru. Posiada przy tym bardzo wygodną funkcję bezprzewodowego przesyłania wyników pomiaru do urządzenia monitorującego, co daje dużą swobodę w zakresie lokalizacji urządzenia.

Dzięki kolejnym pracom badawczo-rozwojowym mogliśmy wzbogacić nasz system o dodatkowe, pożądane na rynku funkcje i tym samym poszerzyć ofertę monitoringu warunków transportu przesyłek. Będziemy prawdopodobnie pierwszą na świecie firmą oferującą usługę monitoringu ładunków o tak szerokim zakresie kontrolowanych parametrów, stąd też naturalną decyzją było objęcie produktu ochroną w postaci wzoru przemysłowego i wzoru użytkowego – podkreśla właściciel firmy.

Tytuł projektu: „Opracowanie i przygotowanie do masowej produkcji współpracującego z rejestratorem warunków transportu przesyłek urządzenia peryferyjnego, służącego do diagnozowania siły nacisku wywieranego na przewożone towary oraz sygnalizowania przecięcia lub przebicia opakowań”

Wartość projektu: 168 510,00 PLN, w tym wartość dofinansowania: 99 450,00 PLN 

Assembly Technology Europe Marcin Jazownik z Zielonej Góry, specjalizuje się w świadczeniu usług w zakresie kontraktowego montażu elektroniki w technologiach SMT i THT. Współpracuje głównie z klientami z Niemiec, Luksemburga i Polski. Wąska specjalizacja przedsiębiorstwa oraz potencjał techniczny stanowiący rozbudowaną i niemal w pełni zautomatyzowaną linię montażową, sprawiają, że firma posiada niewielką konkurencję – na terenie lubuskiego funkcjonują tylko 3 inne podmioty świadczące podobne usługi.

Projekt, w ramach którego powstało peryferyjne urządzenie do diagnozowania siły nacisku wywieranego na przewożone towary i identyfikacji przecięć lub przebić ich opakowań, to nie pierwsza współpraca przedsiębiorstwa z sektorem nauki. W roku 2019 Assembly Technology Europe również pozyskało Bon na innowacje, w ramach którego nowosolski Park Interior wykonał i przebadał dla firmy – na podstawie opracowanego przez nią projektu – system do monitorowania warunków transportu oraz integralności przesyłek, na koncepcję, którego firma uzyskała wcześniej patent.