Zakończenie naboru 1/2018 w ramach Bonu na innowacje

W dniu 13.02.2019 zakończył się nabór Wniosków o bon na innowacje w ramach projektu “Bon na Innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”. W odpowiedzi na konkurs wpłynęła rekordowa ilość 63 Wniosków, o wartości 8 947 891 zł, z czego część kwalifikowalna wynosi 6 827 305 zł, a wnioskowane dofinansowanie 5 903 659 zł.

Wnioski obejmują głównie prace badawczo-rozwojowe (34), jest też wniosek o dofinansowanie usług doradczych (1), sporo też projektów łączących usługi B+R i doradztwo (28). W większości firmy reprezentują dział przemysłu (57% wniosków). Zdecydowanie rzadziej pracują nad projektami związanymi z Zieloną gospodarką (22%) i Zdrowiem i jakością życia (21%).

W dniu 14.02.2019 rozpoczęła się ocena formalna Wniosków o bon. Z firmami, których Wnioski mają błędy formalne, będą indywidualnie kontaktować się na podane we Wniosku o bon adresy e-mail wyznaczeni przez OPZL pracownicy.

Przypominamy tym, którzy nie zdążyli z Wnioskiem w zamkniętym już konkursie, że Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej planuje ogłosić drugi (i ostatni) konkurs o Bony na innowacje w połowie maja 2019.

Wszystkim Wnioskodawcom życzymy powodzenia!