Zmiana terminu oceny merytorycznej wniosków o Bon

W związku z wpływem bardzo dużej liczby wniosków w ramach projektu „Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”, ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach konkursu nr 1/2020 została wydłużona do dnia 02 kwietnia 2021 r. i maksymalnie do tego dnia ogłoszona zostanie lista rankingowa wniosków.