Zwiększenie alokacji w konkursie 1/2020

W związku z dużą liczbą pozytywnie ocenionych wniosków, OPZL podjął decyzję o zwiększeniu alokacji finansowej w ramach konkursu 1/2020 w ramach projektu „Bon na innowacje – wsparcie lubuskich przedsiębiorstw MŚP w zakresie badań, rozwoju i wdrożeń”.

Alokacja konkursowa zwiększy się o kwotę 792 812,04 zł, a pula na odwołania o kwotę 79 281,20 zł. Kwota alokacji wystarczy na dofinansowanie 8 pierwszych Wniosków z Listy rezerwowej.

Lista rezerwowa wniosków ocenionych pozytywnie na ocenie merytorycznej do pobrania TUTAJ

Przypomnijmy, że pierwotna kwota alokacji przeznaczona na konkurs nr 1/2020 to kwota 1 856 818,04 zł. Natomiast środki na odwołania opiewały na kwotę 185 681,80 zł. Alokacja ta wystarczyła na sfinansowanie pierwszych 19 pozytywnie ocenionych Wniosków, które uzyskały najwyższą punktację.

Aktualna alokacja, po wprowadzonych zmianach, w konkursie nr 1/2021 wynosi 2 649 630,08 zł, natomiast kwota środków na odwołania to 264 963,00 zł.

Gratulujemy kolejnym Wnioskodawcom, których Wnioski zostały wybrane do dofinansowania i informujemy, że w ciągu najbliższych dni będziemy się z Państwem kontaktować celem podpisania Umowy.

Wzór Umowy można pobrać w zakładce PLIKI – TUTAJ.