Rusza drugi etap Bonu na Innowacje

Już 6 listopada startuje drugi etap składania wniosków na bon na innowacje dla lubuskich przedsiębiorców. Jarosław Nieradka, dyrektor OPZL, podsumowuje pierwszy etap, mówi o najciekawszych projektach, które wpłynęły a także zaprasza do udziału w drugim etapie. Tym bardziej, że procedura składania wniosków została maksymalnie uproszczona.

Dzięki udostępnieniu małym i średnim przedsiębiorstwom  najnowszych rozwiązań technicznych, technologicznych, naukowych oraz biznesowych, a także stworzeniu możliwości zastosowania ich we własnej praktyce gospodarczej, podmioty te zyskają szansę na pobudzenie potencjału innowacyjnego oraz podniesienie ich konkurencyjności na rynku.