Zaproszenie do złożenia oferty na organizację spotkania

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej zaprasza do złożenia oferty organizacji konferencji biznesowej poświęconej tematowi bonów na innowacje, transferu technologii oraz współpracy nauki i biznesu, która odbędzie się w 9 listopada 2017 roku w Świebodzinie. Zapraszamy do zapoznania się z opisem przedmiotu zamówienia, który znajduje się w Załączniku nr 1.

Plik do pobrania:

>> Załącznik nr 1 – Zaproszenie do złożenia oferty

>> Załącznik nr 2 – Oferta na zamówienie