Innowacja – co to takiego?

bon na innowacje

Chociaż kojarzy się ze skomplikowanymi procesami, innowacja to nic innego, jak zmiana, która ma na celu ulepszenie produktu, usługi albo procesów wewnątrz przedsiębiorstwa. Wdrażając ją, przedsiębiorca nie musi mieć specyficznej wiedzy technologicznej. Wystarczy, że rozpocznie współpracę z wybranym ośrodkiem badawczo-rozwojowym, który wykona badania i niezbędne testy.

Nie tylko technologie

Pierwotnie innowacja była ściśle powiązania z technologiami i ich rozwojem, dlatego wielu przedsiębiorcom ciągle wydaje się, że powinna obejmować zagadnienia z dziedziny IT. Tymczasem innowacja nabrała zupełnie innego znaczenia. W jej licznych definicjach powtarza się pojęcie „nowość”, które może dotyczyć niemal każdego obszaru działalności firmy – od samego produktu, przez proces jego wytwarzania, po działania związane z jego promocją. Głównym założeniem innowacji jest natomiast „ulepszenie”, które zapewni produktowi lub usłudze wyższą jakość i wyjście na przeciw oczekiwaniom konsumentów. Innowacyjny produkt nie musi być więc nowy. Może być to produkt spożywczy z nowymi, ulepszonymi składnikami albo dodanie nowej funkcjonalności do urządzenia.

Rodzaje innowacji

W klasycznej kategoryzacji wyróżniane są cztery rodzaje innowacji:

  • Innowacje technologiczne – najbardziej kosztowne, ale również najbardziej przyczyniające się do rozwoju produktu i usług. Wymagają przeprowadzenia prac badawczych i naukowych.
  • Innowacje organizacyjne – obejmują zmiany w sposobie funkcjonowania przedsiębiorstwa, jego organizacji czy struktury, które prowadzą do usprawnienia działania firmy, a w konsekwencji – do lepszej obsługi klienta. Niekiedy wynikają ze zmieniających się przepisów prawa i nowych wymogów.
  • Innowacje procesowe – dotyczą zmian w procesie produkcji lub świadczenia usług. Często powiązane są z innowacjami technologicznymi.
  • Innowacje marketingowe – są ściśle powiązane ze sprzedażą i dystrybucją usług lub produktu. Innowacją mogą być nowe opakowania lub nowy branding dla marki, a także nowa strategia marketingowa dla produktu czy usługi.

Wszystkie typy innowacji mogą występować razem lub osobno. Mogą także mieć większy lub mniejszy wymiar – innowacja może mieć bowiem zasięg lokalny, regionalny, krajowy lub światowy. Może także dotyczyć tylko wewnętrznej struktury firmy.

Finansowanie innowacji

Przedsiębiorca może szukać środków na finansowanie nowych rozwiązań we własnym budżecie. Warto wówczas przeanalizować koszty związane z opracowaniem i wdrożeniem innowacji oraz przeprowadzić prognozy zysku, aby mieć pewność, że koszt inwestycji się zwróci. Innym sposobem jest pozyskanie inwestora, który zapewni środki w zamian za udział w zyskach lub za wynagrodzenie wypłacone w ustalonym terminie. W tej sytuacji niezwykle ważna jest umowa z inwestorem i dokładne opisanie wszelkich terminów, kwot oraz sposobów i kryteriów rozliczenia. Dofinansowanie dla zmian w firmie można pozyskać także dzięki środkom unijnym, na przykład – dzięki Bonowi na Innowacje. W tym przypadku należy zorientować się, jakie są wymagania wobec przedsiębiorstw, starających się o pozyskanie pieniędzy (lokalizacja, wielkość firmy, zakres planowanej innowacji, jej rodzaj, etc.). Równie ważne są kryteria dodatkowo punktowane przez komisję, kwalifikującą firmę do dofinansowania. Przykładowo, w drugiej edycji Bonu na Innowacje, prowadzonej przez OPZL, bardzo duży nacisk kładziony jest na dążenia do opatentowania udoskonalonego produktu, usługi lub technologii.

Jak ubiegać się o Bon na Innowacje?

Bon na Innowacje może pokryć aż 85% planowanych wydatków, związanych z innowacją. Dofinansowanie może otrzymać każdy podmiot, prowadzący działalność na terenie województwa lubuskiego na:

  • przeprowadzenie i/lub wdrożenie prac badawczo-rozwojowych,
  • opracowanie lub wdrożenie nowego produktu, usługi czy technologii,
  • uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub nabycie tych praw,
  • doradztwo w zakresie usprawnienia zarządzania, procedur ochrony praw własności przemysłowej, internacjonalizacji czy przygotowania strategii rozwoju działań eksportowych,
  • doradztwo w zakresie prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej.

Wystarczy przedstawić swój pomysł wybranemu ośrodkowi badawczo-rozwojowemu, wypełnić wstępną deklarację współpracy oraz przygotować wniosek. Podczas przygotowań do wypełnienia wniosku wszystkim przedsiębiorcom pomogą nasi konsultanci, których listę znajdziesz TUTAJ. Jeśli szukasz kompleksowej pomocy osoby, która przeprowadzi Cię przez wszelkie zawiłości formalne, skorzystaj ze wsparcia, jakie oferuje BROKER INNOWACJI.