Lista rankingowa Wniosków o Bon

bon na innowacje lubuskie

W dniu 26.09.2017 zakończyła się ocena merytoryczna Wniosków o Bon złożonych w ramach konkursu nr 1/2017 ogłoszonego w dniu 22 czerwca 2017 roku. Poniżej przedstawiamy listę Wniosków rekomendowanych do dofinansowania. Jest ich 29 (z 43 zakwalifikowanych do oceny merytorycznej po ocenie formalnej) o łącznej wartości netto blisko 3,4 mln zł i łącznym dofinansowaniu 2 667 881,62 zł. Jest to suma większa, niż alokacja przeznaczona na konkurs, tym samym Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej podejmuje decyzję o zwiększeniu alokacji o przeszło 356 tys. zł, aby dofinansowanie otrzymały wszystkie Wnioski ocenione pozytywnie pod względem kryteriów merytorycznych obligatoryjnych oraz te, które otrzymały co najmniej 51 proc. maksymalnych do zdobycia liczby punktów podczas oceny merytorycznej fakultatywnej. Innymi słowy, dofinansowanie otrzymują wszystkie projekty, które spełniły wymagane standardy.

Gratulujemy wybranym i informujemy, że w ciągu najbliższych dni będziemy się w Państwem kontaktować celem podpisania Umowy. Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem, macie Państwo 5 dni na podpisanie Umowy od dnia wysłania informacji na wskazany przez Państwa adres e-mail. Nie stawienie się Wnioskodawcy do podpisania Umowy we wskazanym terminie może oznaczać rezygnację z otrzymanego dofinansowania.

Informujemy jednocześnie, że alokacja może ulec zwiększeniu po pozytywnym dla Wnioskodawców zakończeniu ewentualnej procedury odwoławczej. W e-mailach będziemy informować o przyczynach odrzucenia.

Kolejny – i ostatni – konkurs o Bon na innowacje planujemy na początku listopada 2017 roku.

Pobierz: Lista rankingowa konkursu Bon na innowacje 2017