Bon na innowacje szansą dla przedsiębiorców

innowacje korzyści

Inicjatywa Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej pozwala na wprowadzenie nowoczesnych rozwiązań, które mogą przynieść realne korzyści lubuskim firmom.

Zalety wdrażania innowacji w biznesie

Nowoczesne technologie pozwalają przedsiębiorcom na zwiększenie swojej konkurencyjności na rynku i zapewnienie stabilnej pozycji w branży poprzez zwiększenie produktywności zespołu lub procesów produkcyjnych, unowocześnienie firmy czy dostosowania jej do obowiązujących norm krajowych lub unijnych. Dzięki innowacjom przedsiębiorca może także stworzyć oraz wdrożyć nowe usługi, produkty i towary, co przekłada się na realny wzrost zysków.

Jak Bon na innowacje wspiera przedsiębiorców?

Bon na innowacje to inicjatywa, której celem jest udzielenie wsparcia finansowego małym i średnim przedsiębiorcom z rejonu lubuskiego. Dzięki współpracy z parkami technologicznymi, biorącymi udział w projekcie, przedsiębiorca może pozyskać dofinansowanie na działania badawczo-rozwojowe, opracowanie nowego produktu, usługi albo technologii, a także zdobyć prawa własności przemysłowej. Zakres współpracy z ośrodkiem może także obejmować doradztwo związane z usprawnieniem zarządzania, procedur ochrony praw własności przemysłowej, internacjonalizacji, przygotowania strategii rozwoju działań eksportowych oraz prowadzenia przedsiębiorstwa na terenie Unii Europejskiej.